Những câu châm ngôn hay

"Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình."

Bill Gates


"Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói."

Ngạn ngữ Nga


"Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn."

Ngạn ngữ Đức

abc

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn
  0982 291 566

Hỗ trợ khách hàng
  0982 291 566

Cải thiện môi trường kinh doanh

Môi trường pháp lý bao gồm các nguyên tắc, quy định tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội. Đây là công cụ quan trọng để Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng các quy định pháp lý có thể tốn nhiều chi phí và không đem lại hiệu quả như mong đợi. Xuất phát từ những trở ngại này, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn gỡ bỏ rào cản pháp lý để khuyến khích tăng trưởng kinh tế và cải thiện tính công bằng, minh bạch trong xã hội.Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Sơ đồ hoá và thống kê rà soát quy trình kinh doanh
 • Đánh giá tác động chính sách
 • Đơn giản hoá chính sách

Building in hand businessmen

Một số dự án tiêu biểu:

 • Chuẩn hoá và Sơ đồ hoá Quy trình đăng ký kinh doanh tại một số quốc gia thành viên ASEAN
 • Cải thiện môi trường kinh doanh tại Lào
 • Triển khai thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các Công trình sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Cải cách thủ tục cấp phép tại Việt Nam
 • Xây dựng bộ Hướng dẫn Quản lý rủi ro môi trường và xã hội (E&S)
 • Rà soát Nghị quyết 19 của Chính phủ về Cải thiện thứ hạng của Việt Nam trong Doing Business (World Bank) và dự thảo Nghị quyết mới cho năm 2015
 • Xây dựng Sổ tay Đơn giản hoá các quy trình và thủ tục trong tiếp cận đất đai và giấy phép tại Việt Nam
 • Đơn giản hoá Quy trình và thủ tục thành lập doanh nghiệp: Sổ tay cho các tỉnh thành tại Việt Nam
 • Đơn giản hoá thủ tục hành chính về thuế
 • Sơ đồ hoá quy trình hành chính và kiểm kê thuế ở Việt Nam

 

 
2

Trong Kỷ nguyên thông tin hiện nay, có một khối lượng lớn dữ liệu sẵn có đang được phân tích và sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định của các tổ chức hoạt động trong khu vực công-tư. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và Chính phủ thu thập những dữ liệu này và phân tích theo yêu cầu. Những dịch vụ MCG cung cấp gồm có:

 • Khảo sát trực tuyến (online)
 • Nghiên cứu thị trường
 • Điều tra định tính và định lượng

Dối tác - Khách hàng

Top